Over ons

Gemaakte werkstukken
Gemaakte werkstukken op die middag mogen de kinderen mee naar huis nemen. Een uitzondering zijn de werkstukken van boetseren omdat die in de oven gebakken moeten worden.
Het JHC-SHC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofd wijziging van uw gegevens tegen te gaan. JHC- SHC beschikt over een privacy reglement.

Bezwaren
Mocht u bezwaren hebben dat er foto’s gemaakt worden van uw kind(eren) laat dit ons weten.

Lokatie
Waar is het Jeugd Hobby Centrum?
Hoogstraat 17 5451 BH-Mill
Tel. 0485- 325822